Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Ενδ. Βαθμολογία Π-Κ Αλπικών

Συνημμένα η ενδιάμεση βαθμολογία κατηγοριών Π1-Κ1 και Π2-Κ2 Αλπικών Αγωνισμάτων