Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αγαπητοί/ες σπουδαστἐς/στριες,

Σας πληροφορώ ότι για τους σπουδαστές που δεν ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις ΒΑ, θα διεξαχθούν εξετάσεις εξ αποστάσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Οι σπουδαστές/στριες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: email: ttsourek@eoxa.gr εως και δύο ώρες πριν την έναρξη των εξετάσεων και σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Ομάδες Α και Β Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00

Ομάδες Γ και Δ Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00 

Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσω SKYPE, στη διεύθυνση σύνδεσης:  timoleon.tsourekas

Πληροφορίες email: ttsourek@eoxa.gr

Ο διευθυντής της Σχολής,

Τιμολέων Τσουρέκας