Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πρόγραμμα Μαθημάτων εξ Αποστάσεως

Αγαπητοί/ες σπουδαστές/στριες,

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως της 2ης εβδομάδας. Στην περίπτωση κάποιας αλλαγής θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

 

(Ε-Learning) Μαθήματα εξ αποστάσεως
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
9
Ειδική προπονητική
Ειδική προπονητική
Ειδική προπονητική
Ειδική προπονητική
Ειδική προπονητική
Ειδική προπονητική
 
10
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητισμού
 
11
 
 
 
Φυσιολογία
Φυσιολογία
Φυσιολογία
Φυσιολογία
12
Αθλητική ψυχολογία
Αθλητική ψυχολογία
Αθλητική ψυχολογία
Αθλητική ψυχολογία
Αθλητική ψυχολογία
Αθλητική ψυχολογία
Αθλητική ψυχολογία
13
Αθλητική παιδαγωγική
Αθλητική παιδαγωγική
Αθλητική παιδαγωγική
Αθλητική παιδαγωγική
Αθλητική παιδαγωγική
Αθλητική παιδαγωγική
Αθλητική παιδαγωγική
14
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
Κανονισμοί αθλημάτων
Κανονισμοί αθλημάτων
Κανονισμοί αθλημάτων
Κανονισμοί αθλημάτων
Χάραξη Στίβων