Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως

Καλησπέρα, 

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως της επόμενης εβδομάδας. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00

20:00-20:30

1

       

2

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

 

3

       

4

Βιομηχανική

Βιομηχανική

Βιομηχανική

Βιομηχανική

Βιομηχανική

Βιομηχανική