Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πρόγραμμα εξ᾽ αποστάσεως

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως  για το χρονικό διάστημα 23-30 Σεπτεμβρίου 2019. Στην περίπτωση αλλαγής του προγράμματος θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00

20:00-20:30

23

Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

Φυσικοθεραπεία

 

24

       

25

       

26

Κινητική Μάθηση

Κινητική Μάθηση

Κινητική Μάθηση

Κινητική Μάθηση

Κινητική Μάθηση

Κινητική Μάθηση

 

27

Μεθοδολογία αθλητικής έρευνας

Μεθοδολογία αθλητικής έρευνας

Μεθοδολογία αθλητικής έρευνας

Μεθοδολογία αθλητικής έρευνας

Μεθοδολογία αθλητικής έρευνας

Μεθοδολογία αθλητικής έρευνας

 

28

       

29

 

Κανονισμοί αθλημάτων

Κανονισμοί αθλημάτων

Κανονισμοί αθλημάτων

Κανονισμοί αθλημάτων

Χάραξη Στίβων

Χάραξη Στίβων

30