Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πρακτικά Μαθήματα Σχολής

Αγαπητοί/ές σπουδαστές/στριες

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των πρακτικών μαθημάτων στο βουνό, θα πραγματοποιηθούν μετά τις 20 Μαρτίου 2020. Το ακριβές πρόγραμμα θα σας ανακοινωθεί προσεχώς.

Πληροφορίες

Τσουρέκας Τιμολέων, email: ttsourek@eoxa.gr