Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Οδηγός Σπουδών Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας

Μπορείτε να δείτε την επίσύναψη με τον Οδηγό Σπουδών και το Ενδεικτικό Πρόγραμμα των Θεωρητικών Μαθημάτων της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας Γ κατηγορίας (ΓΓΑ) 2019-20.