Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Νέο Πρόγραμμα Σχολής

Αγαπητοί σπουδαστές/στριες,

Σας ανακοινώνουμε το προσαρμοσμένο πρόγραμμα δια ζώσης μαθημάτων του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Μαθήματα δια ζώσης

Αμφιθέατρο ΣΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

ΩΡΕΣ

20 ΣΕΠΤ

21 ΣΕΠΤ

22 ΣΕΠΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

10:00-10:45

 

Φυσιολογία

Κινητική Μάθηση

10:45-11:30

 

Φυσιολογία

Κινητική Μάθηση

12:00-12:45

 

Φυσιολογία

Κινητική Μάθηση

12:45-13:30

 

Φυσιολογία

Κινητική Μάθηση

14:00-14:45

Εργοφυσιολογία

Φυσιολογία

Κινητική Μάθηση

14:45-15:30

Εργοφυσιολογία

Φυσιολογία

Κινητική Μάθηση

16:00-16:45

Ειδική προπονητική

  

16:45-17:30

Ειδική προπονητική

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

18:00-18:45

Ειδική προπονητική

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

18:45-19:30

Ειδική προπονητική

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

20:00-20:45

Ειδική προπονητική

Εργοφυσιολογία

Εργοφυσιολογία

20:45-21:30

Ειδική προπονητική

  

 Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι τα μαθήματα που είχαν πραγματοποιηθεί τις 21-23 Ιουνίου 2019 θα επαναληφθούν, προκειμένου να καλυφθούν οι απουσίες των θεωρητικών μαθημάτων. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των μαθημάτων θα σας ανακοινωθεί προσεχώς.  

Ο Διευθυντής της Σχολής