Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Μαθήματα εξ αποστάσεως

Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστρες,

Ακολουθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων εξ᾽αποστάσεως της πρώτης εβδομάδας (1-6) του Σεπτεμβρίου 2019.

(Ε-Learning) Μαθήματα εξ αποστάσεως

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00

 

1

ΤΕΣΤ

2

ΤΕΣΤ

3

       

4

       

5

Ανατομία

Ανατομία

Ανατομία

Ανατομία

Αντιντοπινγκ

Αντιντοπινγκ

 

6

Γενική προπονητική

Γενική προπονητική

Γενική προπονητική

Γενική προπονητική

Ειδική προπονητική

Ειδική προπονητική