Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Επιμορφωτικά έντυπα Προπονητικής Εξάσκησης Σχολής Προπονητών 2019-20

Σας επισυνάπτουμε τα κύρια επιμορφωτικά έντυπα της προπονητικής εξάσκησης της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας 2019-20 καθώς και τα επιμορφωτικά έντυπα των αθλημάτων της ΕΟΧΑ. 

Επιμόρφωση Χιονοσανίδας

Επιμόρφωση Αλπικού

Επιμόρφωση Διάθλου

Επιμόρφωση Αντοχής

 

 

 

Αρχεία [5]