Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Επανεκκίνηση σχολής προπονητών χιονοδρομίας

Αγαπητοί/ες σπουδαστές/τριες,

Σας ενημερώνω την απόφαση της Γ.Γ. Αθλητισμού για την συνέχεια διεξαγωγής των μαθημάτων της Σχολής προπονητών Χιονοδρομίας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

”Τροποποιείται η υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/606095/23880/12869/3871 (ΦΕΚΒ’/6036/31-12-2018) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΠΠΟΑ/381667/20-7-2020 (ΦΕΚ/Β/3251/5-8-2020), ως προς την καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας της σχολής, η οποία ορίζεται στις 31/12/2021, καθώς και ως προς το ποσοστό της εξ ‘αποστάσεως εκπαίδευσης, από το 30% που όριζε η προαναφερθείσα απόφαση, έως του 60% των διδακτικών ωρών. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.”

Σύντομα θα ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα διεξαγωγής των υπολοίπων μαθημάτων προπονητικής εξάσκησης Αλπικού Σκι, Ελεύθερου Σκι και Χιονοσανίδας. Τα μαθήματα θα γίνουν εξ᾽αποστάσεως τις επόμενες εβδομάδες.

Ο διευθυντής της Σχολής,

Τιμολέων Τσουρέκας