Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Επαναληπτικά μαθήματα δια ζώσης

Αγαπητοί/ες σπουδαστές και σπουδάστριες,

Σας ενημερώνουμε ότι τα επαναληπτικά μαθήματα δια ζώσης θα πραγματοποιηθούν τις 15, 16 και 17 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέτρο των ΣΕΦΑΑ στη Θέρμη, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα που ακολουθεἰ. Τα μαθήματα αφορούν μόνο σπουδαστές/στριες που έχουν απουσίες στα θεωρητικά μαθήματα δια ζώσης των θερινών μηνών. Στην περίπτωση αλλαγής του προγράμματος θα ενημερωθείτε εγκαίρως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΟΧΑ.  

Επαναληπτικά Μαθήματα δια ζώσης

Αμφιθεάτρο ΣΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης

 

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΡΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

10:00-10:45

 

Αθλητική Ψυχολογία

Αθλητική Παιδαγωγική

10:45-11:30

 

Αθλητική Ψυχολογία

Αθλητική Παιδαγωγική

12:00-12:45

 

Αθλητική Ψυχολογία

Αθλητική Παιδαγωγική

12:45-13:30

 

Αθλητική Ψυχολογία

ΑντιΝτοπινγκ

14:00-14:45

 

Αθλητική Ψυχολογία

 

14:45-15:30

  

Κινητική Μάθηση

16:00-16:45

Προπονητική

 

Κινητική Μάθηση

16:45-17:30

Προπονητική

Αθλητική Παιδαγωγική

Κινητική Μάθηση

18:00-18:45

Προπονητική

Αθλητική Παιδαγωγική

Κινητική Μάθηση

18:45-19:30

Μεθοδολογία διδασκαλίας

Αθλητική Παιδαγωγική

Κινητική Μάθηση

20:00-20:45

Μεθοδολογία διδασκαλίας

Αθλητική Παιδαγωγική

Κινητική Μάθηση

20:45-21:30

Μεθοδολογία διδασκαλίας

Αθλητική Παιδαγωγική