Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σημειώσεις Σχολής Προπονητών

Σας επισυνάπτoυμε τις διαφάνειες της παρουσίασης του μαθήματος Βιομηχανικής.

Πληροφορίες, ερωτήσεις: Πανουτσακόπουλος Βασίλειος, email: bpanouts@sch.gr

Αρχεία [2]