Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας

Αγαπητοί/ες σπουδαστές/στριες,

Σε συνέχεια των αναφερόμενων στο ΦΕΚ 726 Β᾽/ 8-3-2020 οδηγιών και αποφάσεων των αρμοδίων υπουργείων και συγκεκριμένα του άρθρου 2: 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας από 9.3.2020 έως και 5.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

σας ενημερώνουμε ότι τα προγραμματισμένα μαθήματα της Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας θα ανασταλούν μέχρι νεωτέρας.     

 
Τιμολέων Τσουρέκας

Διευθυντής Σχολής 

Κινητό 693 7210 683
Τηλ.     210 3230 182
Fax       210 3230 142
Email:   ttsourek@eoxa.gr
Web:    www.eoxa.gr