Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Πληρωμή αντιτίμου συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών

Οι σπουδαστές της Σχολής Προπονητών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 17/6/19 το ποσό των 250€ στο IBAN GR 65 0110 0800 0000 0804 8055 852 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την απόδειξη κατάθεσης στην Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων (info@eox.gr ).
Παρακαλούμε να σημειώνετε απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας στην αιτιολογία κατάθεσης.