Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων για τη Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας 2019 παρατάθηκε έως τις 15 Μαρτίου 2019.

http://gga.gov.gr/images/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf