Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Κατόπιν επανελέγχου στα αθλητικά σωματεία της ΕΟΧΑ , σχετικά με την  ειδική αθλητική αναγνώριση τους από τη ΓΓΑ, προέκυψε η ανάγκη  ορθής επανάληψης  του πίνακα επιτυχόντων και απορριπτέων στη Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας.

Επισυνάπτεται ο νέος πίνακας.