Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Συνημμένα μπορείτε να δείτε την προσωρινή λίστα υποψήφιων με δικαίωμα συμμετοχής στη Σχολή Προπονητών Χιονοδρομίας Γ΄ Κατηγορίας , τη λίστα των απορριπτέων, καθώς και το επίσημο έντυπο ένστασης.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη ΓΓΑ στα τηλ.  213 131 6062, 213 131 6065.