Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Γενικοί κανονισμοί για αγώνες Εθνικού Πρωταθλήματος Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι

 

 

                                                                             A.Π. 199                                                                         

Αθήνα  27      Ιανουαρίου 2010   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

 ΘΕΜΑ : Γενικοί κανονισμοί για αγώνες Εθνικού Πρωταθλήματος Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι  

Αγαπητοί φίλοι,  

1. Διαιτητής σε όλους τους αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος Χιονοσανίδας και Ελεύθερου Σκι θα είναι ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Τηλέμαχος Μουστάκας. 

2. Οι αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος θα τελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της F.I.S. (βιβλίο VI, έκδοση 2008). 

3. Η παρουσία των αρχηγών ομάδων είναι υποχρεωτική στις συσκέψεις αρχηγών και κατά την διάρκεια των αγώνων.  

4. Τα σωματεία υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση που να αναφέρει ότι οι αθλητές του σωματείου που λαμβάνουν μέρος στον αγώνα είναι ασφαλισμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ο.Χ. (με υπογραφή προέδρου και γεν. γραμματέα  καθώς και σφραγίδα του σωματείου). 

5. Τα δελτία υγείας των αθλητών, που θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για έλεγχο στις συσκέψεις αρχηγών, πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα μόνο από τα παρακάτω είδη γιατρών:         Παθολόγο         Καρδιολόγο         Παιδίατρο   Επίσης πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον γεν. γραμματέα και να φέρουν και την σφραγίδα του σωματείου.                      

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας     

               ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ