Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Κριτήρια πρόκρισης αθλητών για συμμετοχή στις Ολυμπιακές Ημέρες Νεότητος 2011

    Α. Π. 201   Αθήνα  27  Ιανουαρίου 2010   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 3

 ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

 ΘΕΜΑ : Κριτήρια πρόκρισης αθλητών για συμμετοχή στις Ολυμπιακές Ημέρες Νεότητος 2011     Αγαπητοί φίλοι,    Για την επιλογή των αθλητών για συμμετοχή στις Ολυμπιακές Ημέρες Νεότητας του 2011 θα ισχύσει η βαθμολογία Ε.Ο.Χ. της περιόδου 2009-2010. Θα λάβουν μέρος ισομερείς ομάδες αγοριών και κοριτσιών ανά ηλικία.     Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας     

  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ