Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. στο αγώνισμα της Χιονοσανίδας και του Ελεύθερου Σκι.

                                                                                 Α. Π. 202                                                                          Αθήνα 27       Ιανουαρίου 2010   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 4

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

 ΘΕΜΑ : Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. στο αγώνισμα της Χιονοσανίδας και του Ελεύθερου Σκι.    Αγαπητοί φίλοι,   

  1. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας Ε.Ο.Χ. στο αγώνισμα της Χιονοσανίδας και του Ελεύθερου Σκι θα λαμβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος των δύο καλύτερων αποτελεσμάτων του αθλητή από την βαθμολογία της χρονιάς 2008-2009. Π.χ. Αθλητής με 1000 και 800 βαθμούς θα έχει σαν βαθμολογία Ε.Ο.Χ. 900 βαθμούς. (1000+800=1800/2=900).

 

  1. Σε περίπτωση αθλητή με μοναδικό αποτέλεσμα η βαθμολογία του θα μειώνεται κατά 40%. Π.χ. Αθλητής με μοναδική βαθμολογία 1000 βαθμούς θα έχει σαν βαθμολογία Ε.Ο.Χ. 600 βαθμούς.(1000-400(40%)=600.

 

  1. Όταν υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ αθλητών μετά τον υπολογισμό των δύο      πρώτων αποτελεσμάτων, για την ταξινόμηση των αθλητών θα λαμβάνεται υπόψη το καλύτερο τρίτο, τέταρτο κλπ. αποτέλεσμα(βαθμολογία). Π.χ. αθλητής με 1000, 600 και 400 βαθμούς προηγείται του αθλητή, με 1000, 600, και 350 βαθμούς.

 

  1. Η συνημμένη βαθμολογία θα ισχύσει για την χιονοδρομική περίοδο 2009-2010.

                          Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας      

               ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ