Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή στα κλιμάκια επιλέκτων

 

     Α. Π. 200   Αθήνα  27  Ιανουαρίου 2010   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2

 ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ Ε.Ο.Χ.

 ΘΕΜΑ : Κριτήρια επιλογής αθλητών για συμμετοχή στα κλιμάκια επιλέκτων    Αγαπητοί φίλοι,   

1. Η επιλογή αθλητών για συμμετοχή στα κλιμάκια επιλέκτων για προπονήσεις εντός και εκτός Ελλάδος καθώς και για συμμετοχή σε αγώνες του εξωτερικού θα γίνεται με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοσανίδας και Ελεύθερου Σκι και θα λαμβάνεται υπόψη η Βαθμολογία Ε.Ο.Χ. στο αντίστοιχο αγώνισμα σε συνδυασμό με ποιοτικά κριτήρια όπως οι διαφορές χρόνου και η ηλικία των αθλητών.

2. Όσα σωματεία επιθυμούν αθλητές τους να συμμετέχουν σε αγώνες του εξωτερικού θα πρέπει να το δηλώνουν στην Ε.Ο.Χ. 15 ημέρες πριν την ημερομηνία του αγώνα.    Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας     

  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΣΤΑΣ