Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σχέδιο Εγκυκλίων 2019

Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο των εγκυκλίων της Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι για την περίοδο 2018-19.