Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγκύκλιος Χιονοσανίδας 2013-14

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο του αθλήματος της χιονοσανίδας της περίοδου 2013-14.