Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγκύκλιοι Χιονοσανίδας & Ελ. Σκι 2021

Σας επισυνάπτουμε τις εγκυκλίους των Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι, όπως αποφάσισε το Δ.Σ. της ΕΟΧΑ την 28η Οκτωβρίου 2020.