Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκήρυξη FIS ΠΑΧ PGS

Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη του αγώνα FIS ΠΑΧ PGS Χιονοσανίδας που θα διεξαχθεί στο Βόρρα τις 18 και 19 Μαρτίου 2017.