Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Α.Χ. Κ.Ε. SX SBX ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 14-15.3.2020