Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΑ-ΧΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2020