Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Προκήρυξη ΠΑΧ ΑΓΕΝ & Π-Κ και ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΕΝ &Π-Κ Χελμός 7-8.3.2015

Προκήρυξη ΠΑΧ ΑΓΕΝ & Π-Κ  SBX Χιονοσανίδας και Κύπελλο Ski Cross στον Χελμό 7-8/3/2015.