Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγκύκλιος Κανονισμών Χιονοσανίδας 2012-13

 

                                                                            Α.Π. 1798

                                                                            Αθήνα   12  Δεκεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Χ. 

Αγαπητοί φίλοι,

 Στα αποστέλλουμε συνημμένα τις παρακάτω εγκυκλίους που αφορούν τα Αγωνίσματα Χιονοσανίδας και Ελεύθερου Σκί, για την Χιονοδρομική περίοδο 2012-2013.

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν Γραμματέας

 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΥΡΟΥΣΗΣ                     ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥ