Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εθνικό Πρωτάθλημα Χιονοσανίδας 2012-13

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΑΣ 2012-13

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Χιονοσανίδα

2                      1ο Κύπελλο ΑΓΕΝ (PGS)                   Βίτσι

2                      1ο Κύπελλο Π-Κ    (PGS)                   Βίτσι

3                      ΠΑΧ ΑΓΕΝ            (PGS)                    Βιτσι

3                      ΠΑΧ Π-Κ               (PGS)                    Βίτσι

16                    1ο Κύπελλο ΑΓΕΝ (SBX)                   Βασιλίτσα

16                    1ο Κύπελλο Π-Κ    (SBX)                   Βασιλίτσα

17                    2ο Κύπελλο ΑΓΕΝ (SBX)                   Βασιλίτσα

17                    2ο Κύπελλο Π-Κ    (SBX)                    Βασιλίτσα

ΜΑΡΤΙΟΣ

Σκι Cross

24                    ΠΑΧ ΑΓΕΝ                                          Παρνασσός

24                    ΠΑΧ Π-Κ                                             Παρνασσός

Χιονοσανίδα

23                    ΠΑΧ ΑΓΕΝ (SBX)                               Παρνασσός

23                    ΠΑΧ Π-Κ    (SBX)                               Παρνασσός