Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΑΣ 2012

1.  Ισχύοντες Κανονισμοί στους Αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος Νο 1 Α.Π. 1728/19.12.2011

2.  Κριτήρια Επιλογής αθλητών για συμμετοχή στα Κλιμάκια Νο 2 Α.Π. 1729/19.12.2011

3.  Κριτήρια Επιλογής Αθλητών για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων -Νεανίδων 2012 Νο 3 Α.Π.1730/19.12.2011

4. Τρόπος υπολογισμού της βαθμολογίας Ε.Ο.Χ Νο 4 Α.Π. 1731/19.12.2011

5. Τελική βαθμολογία Ε.Ο.Χ. Νο 5 Α.Π. 1732/19.12.2011