Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σχέδιο Εγκυκλίων Χιονοσανίδας

Αγαπητοί φίλοι,

Για την ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε τα σχέδια των Ολυμπιακών Κριτηρίων 2018 και Εθνικού Πρωταθλήματος 2017 τα οποία θα συζητηθούν στις Ανοιχτές Επιτροπές 2016.