Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΑΖ 2020

Ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, το πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ 2020 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ μέχρι νεωτέρας.