Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

2o διαδικτυακό σεμινάριο ΕΟΕ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Σας προωθούμε μήνυμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

Σε συνέχεια της πρόσκλησης που σας εστάλη για το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο  της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για αθλητές και προπονητές που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 στις 19.00 , με θέμα «Covid 19 και επανένταξη στα γήπεδα», σας γνωρίζουμε ότι λόγω της μεγάλης συμμετοχής αλλάζει η πλατφόρμα.

Μπορείτε να βρείτε το νέο link (Microsoft teams) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0Yzg3ZTYtMGM4MS00YzZkLWI0NWYtYTMxMTNhNTFmYzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d

Επισυνάπτεται και η πρόσκληση της εκδήλωσης και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της ομοσπονδίας για να συμμετάσχουν.

 

 

 

Εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κας Βασιλικής Μιλλούση, σας γνωρίζουμε ότι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί το 2ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Covid 19 και επανένταξη στα γήπεδα».

1η επιλογή σε μορφή pdf για ανάρτηση σε ιστοσελίδα (με διπλό κλικ πάνω στο pdf σε πάει στο zoom)

2η επιλογή σε jpg για ανάρτηση στα social media με τον παρακάτω σύνδεσμο, πάνω από τη φωτο για να το πατάνε και να συνδέονται στο zoom

https://us02web.zoom.us/j/85210546112?pwd=NjRIOHozYy83aGF5QkFhTXM3RlplZz09

 

Αρχεία [2]