Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2019-20

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γυρούσης Δημ. Πρόεδρος και ΒΑ
Καραμπούζης Χρ. Αλπικά
Θεοδώρου Ιωαν. Χιονοσανίδα
Σμυρναἰος Γεώρ Παγοδρομίες
Στάμου Σπ. Ταμίας
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Τεχνική Επιτροπή Αλπικών Αγωνισμάτων
Καραμπούζης Χρ. Πρόεδρος
Γιαννούλης Νικ.  Υπ. Πρωταθλήματος
Γκρίτση Σοφ. Υπ. Ανάπτυξης
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Αντωνίου Δημ. Μέλος                                                                                                                                                                                                                                                                               
Mήλιος Ηλ. Μέλος                                                                                                                                                                                                                                                               

Τεχνική Επιτροπή Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι

Θεοδώρου Ιωαν. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχ. Σύμβουλος
Δασκαλόπουλος Φ. Ομοσπονδιακός Προποπονητής
Γκρίτση Σοφία Υπ. Ανάπτυξης
Ιωακειμίδης Κ. Υπ. Κανονισμών                                                                                                                                                                                                                                                     
Δαμιανός Κων. Υπ. ΤΕ
Μπουνόβας Σωκ. Υπ. Στίβων
Γιαννούλης Νικόλ. Υπ. Πρωταθλήματος 

Τεχνική Επιτροπή Βορείων Αθλημάτων
Γυρούσης Δημ. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος
Βάικου Μ. Μέλος
Μαυρίδης Γ. Μέλος
Τίτας Χρ. Μέλος
Τσουρέκας Απ. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Καλλιτεχνικού Πατινάζ
Σμυρναίος Γεώρ. Πρόεδρος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος
Παπαγιαννοπούλου Α. (κριτής ISU) Μέλος
Χατζηαθανασίου Α. (κριτής ISU) Μέλος                                                                                                                                                                                                                                              Ντέλιτσ Σ
. (κριτής ISU) Μέλος                                                                                                                                                                                                                                                Κοντογεωργακοπούλου Ι. Μέλος
Μαρκουίζος Π. Μέλος

Τεχνική Επιτροπή Χόκεϊ
Γυρούσης Δημ. Πρόεδρος
Σμυρναίος Γεωρ. Αντιπρόεδρος
Φατούρος Μ. Μέλος
Κουφόπουλος Χρ. Μέλος
Πετρίδης Χρ. Μέλος                                                                                                                                                                                                                                                               
Πατσαλάς Σωτ. Μέλος
Τσουρέκας Τιμ. Τεχν. Σύμβουλος

Υπεύθυνος Υλικών & Αποθήκης
Μήλιος Ηλίας

Συνεργάτης Υλικών & Αποθήκης
Ζαβός Χρήστος