Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Στις επισυνάψεις μπορείτε να δείτε τα μέλη των τεχνικών επιτροπών της περιόδου 2021-22:
  • ΤΕ Αλπικών Αγωνισμάτων
  • ΤΕ Βορείων Αθλημάτων
  • ΤΕ Χιονοσανίδας & Ελεύθερου Σκι
  • ΤΕ Καλλιτεχνικού Πατινάζ
όπως ορίστηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΧΑ (6/5/21).