Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Υπουργεία

  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων & Πολιτισμού & Αθλητισμού : www.culture.gr
  •  Υφυπουργείο Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού : www.sportsnet.gr