Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Χιονοσανίδα

ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΑ(SNOWBOARD)

Το Snowboard ή χιονοσανίδα, εκπροσωπεί το 10% του δυναμικού της ομοσπονδίας και αντιπροσωπεύεται από 2 αγωνίσματα, κατάβαση και Halfpipe.