Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Αλπικό

ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ(ALPINE SKIING)
Το αλπικό σκί ή καταβάσεις, εκπροσωπεί το 60% του δυναμικού της Ελληνικής χιονοδρομίας και αντιπροσωπεύεται από 5 διαφορετικά αγωνίσματα, εκ των οποίων καθένα έχει τον δικό του διαφορετικό εξοπλισμό και τεχνική:

α)Τεχνική κατάβαση (SLALOM)
β)Γιγαντιαία κατάβαση (GIANT SLALOM)
γ)Σούπερ γιγαντιαία κατάβαση (SUPER G)
δ)Ελευθέρα κατάβαση (DOWNHILL)
ε)Αλπικό σύνθετο το οποίο είναι συνδυασμός της ελευθέρας και της τεχνικής κατάβασης