Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας

 • Καλύπτει δυναμικά όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της αθλητικής και ψυχαγωγικής χιονοδρομίας στην Ελλάδα,
 • Εκπροσωπεί τη χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις, και συμμετέχει χωρίς διακοπή από το 1936 σε όλους τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
 • Αποτελεί τον μόνιμο Σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα χειμερινών αθλημάτων και τουρισμού,
 • Πρωτοστατεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων και εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα,
 • Διοργανώνει αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση και επιτυχία,
 • Διαθέτει διακεκριμένα στελέχη, μέλη ανωτάτων συντονιστικών οργάνων του τουρισμού, του αθλητισμού, της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, και πολλών άλλων αθλητικών, κοινωνικών και κοινωφελών φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς.

  Η ΕΟΧ στηρίζει την δυναμική της ανάπτυξη

 • στα 100 ενεργά αθλητικά σωματεία, σε όλη την έκταση του ελλαδικού χώρου
 • στα εξειδικευμένα τεχνικά στελέχη
 • στον επιστημονικό μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα επιδόσεων και αναπτύξεως
 • στην διαρκή συνεργασία μας με τις χιονοδρομικά αναπτυγμένες χώρες και με την Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας
 • στην σύγχρονη και αρκετά αποτελεσματική διοικητική οργανωτική υποδομή
 • στην αμέριστη και συνεχή μέχρι σήμερα ενεργή και πολύπλευρη συμπαράσταση της Πολιτείας, της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, και των υπερκείμενων αθλητικών ή συνεργαζόμενων φορέων.