Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας

Η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας

  • Καλύπτει δυναμικά όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της αθλητικής και ψυχαγωγικής χιονοδρομίας στην Ελλάδα,
  • Εκπροσωπεί τη χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις, και συμμετέχει χωρίς διακοπή από το 1936 σε όλους τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
  • Αποτελεί τον μόνιμο Σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα χειμερινών αθλημάτων και τουρισμού,
  • Πρωτοστατεί, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στη δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων και εγκαταστάσεων χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα,
  • Διοργανώνει αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση και επιτυχία,
  • Διαθέτει διακεκριμένα στελέχη, μέλη ανωτάτων συντονιστικών οργάνων του τουρισμού, του αθλητισμού, της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, και πολλών άλλων αθλητικών, κοινωνικών και κοινωφελών φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς.

    Η ΕΟΧ στηρίζει την δυναμική της ανάπτυξη

  • στα 100 ενεργά αθλητικά σωματεία, σε όλη την έκταση του ελλαδικού χώρου
  • στα εξειδικευμένα τεχνικά στελέχη
  • στον επιστημονικό μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα επιδόσεων και αναπτύξεως
  • στην διαρκή συνεργασία μας με τις χιονοδρομικά αναπτυγμένες χώρες και με την Διεθνή Ομοσπονδία Χιονοδρομίας
  • στην σύγχρονη και αρκετά αποτελεσματική διοικητική οργανωτική υποδομή
  • στην αμέριστη και συνεχή μέχρι σήμερα ενεργή και πολύπλευρη συμπαράσταση της Πολιτείας, της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, και των υπερκείμενων αθλητικών ή συνεργαζόμενων φορέων.