Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ της FIS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω πρόσκληση της FIS για συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικά με την συμμετοχή όλων στη χιονοδρομία.

Dear all

Almost three years ago, FIS did a fan survey in which snow sports fans from all over the world participated. The results of this insightful study helped in many areas. Since then, FIS has extended and expanded its reach and digital activities to include gaming, participation apps, polls and other forms of fan engagement.

To continue being able to serve snow sports fans in the best possible way, FIS would like to invite everyone to give their input, opinions and feedback in a new FIS Snow Sports Community Survey. The survey has been created to get fans views on how they experience and engage with snow sports. It takes about 10-15 minutes to fill out and touches topics like fan demographics, values and snow sports initiatives.

More than 2000 people completed the survey in the first 24 hours. You are also kindly invited to participate in the survey by clicking here:
https://survey.alchemer.eu/s3/90317503/FIS-Snowsports-Community-Survey-2021