Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Οδηγίες Covid 19

Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και Συντονιστή της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ, κ. Γεώργιου Μαυρωτά και στο πλαίσιο της ασφαλούς, οργανωμένης μετακίνησης αθλητών, ομάδων και τεχνικών επιτελείων, με βάση την έως τώρα εκτίμηση υγειονομικού κινδύνου από τη λοίμωξη COVID-19, με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι η ως άνω Υγειονομική Επιτροπή εξέδωσε σχετικές οδηγίες που αφορούν στη μετάβαση αθλητών και ομάδων από και προς το εξωτερικό.
Οι εν λόγω οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID-19» https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports στην Ενότητα «Οδηγίες Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ για μετάβαση αθλητών και ομάδων από και προς το εξωτερικό».