Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΑΘΛΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ

Σας διαβιβάζουμε την υπ. αρ. 165090 Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1670/Β/23/04/2021) για τον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα το οποίο καλλιεργεί.

Αρχεία [1]