Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Μαθήματα Σχολής Προπονητών

 • Πρακτικά Μαθήματα Σχολής

  Αγαπητοί/ές σπουδαστές/στριες Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των πρακτικών μαθημάτων στο βουνό, θα πραγματοποιηθούν μετά τις 20...

 • Επαναληπτικά μαθήματα δια ζώσης

  Αγαπητοί/ες σπουδαστές και σπουδάστριες, Σας ενημερώνουμε ότι τα επαναληπτικά μαθήματα δια ζώσης θα πραγματοποιηθούν τις 15, 16...

 • Πρόγραμμα συμπληρωματικών μαθημάτων εξ αποστάσεως

  Αγαπητοί φίλες/οι, Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα συμπληρωματικών μαθημάτων εξ αποστάσεως για τους σπουδαστές που δεν έχουν κατοχυρώσει...

 • Πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως

  Καλησπέρα,  Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως της επόμενης εβδομάδας.  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00...

 • Πρόγραμμα εξ᾽ αποστάσεως

  Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως  για το χρονικό διάστημα 23-30 Σεπτεμβρίου 2019. Στην περίπτωση αλλαγής...

 • Πρόγραμμα μαθημάτων

  Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως και δια ζώσης για το χρονικό διάστημα 16-22 Σεπτεμβρίου 2019....

 • Πρόγραμμα Μαθημάτων εξ Αποστάσεως

  Αγαπητοί/ες σπουδαστές/στριες, Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως της 2ης εβδομάδας. Στην περίπτωση κάποιας αλλαγής θα...

 • Μαθήματα εξ αποστάσεως

  Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστρες, Ακολουθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων εξ᾽αποστάσεως της πρώτης εβδομάδας (1-6) του Σεπτεμβρίου 2019....