Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Μαθήματα Σχολής Προπονητών

 • Χρονοδιάγραμμα Σχολής

  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ Ολοκληρώθηκαν όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα  Ολοκληρώθηκαν...

 • Προφορικές εξετάσεις

  Σας επισυνάπτω τα αρχεία: πρόγραμμα των εξετάσεων από τις 12 έως και 15 Ιουλίου 2021 (UPDATED) κανόνες...

 • Ύλη Χιονοσανίδας

  Σας επισυνάπτω την ύλη των προφορικών εξετάσεων της χιονοσανίδας

 • Ύλη Αλπικών

  Σας επισυνάπτω την ύλη της πρακτικής εξάσκησης των Αλπικών Αγωνισμάτων  

 • Πρόγραμμα μαθημάτων Σχολής Προπονητών

  Αγαπητοί/ες σπουδαστές/στριες, Σας επισυνάπτω το πρόγραμμα μαθημάτων πρακτικής εξάσκησης τα οποία θα διεξαχθούν εξ᾽ αποστάσεως από τις...

 • Επανεκκίνηση σχολής προπονητών χιονοδρομίας

  Αγαπητοί/ες σπουδαστές/τριες, Σας ενημερώνω την απόφαση της Γ.Γ. Αθλητισμού για την συνέχεια διεξαγωγής των μαθημάτων της Σχολής...

 • Ματαίωση μαθημάτων εξ αποστάσεως

  Αγαπητοί/ες σπουδαστές/στριες, Σας ενημερώνω για την ματαίωση των μαθημάτων πρακτικής εξάσκησης Αλπικών, Χιονοσανίδας και Ελεύθερου Σκι, τα...

 • ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  Αγαπητοί/ες σπουδαστἐς/στριες, Σας πληροφορώ ότι για τους σπουδαστές που δεν ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις ΒΑ, θα διεξαχθούν εξετάσεις...