Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Σχολή Προπονητών

 • Πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως

  Καλησπέρα,  Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως της επόμενης εβδομάδας.  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00...

 • Πρόγραμμα εξ᾽ αποστάσεως

  Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως  για το χρονικό διάστημα 23-30 Σεπτεμβρίου 2019. Στην περίπτωση αλλαγής...

 • Πρόγραμμα μαθημάτων

  Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως και δια ζώσης για το χρονικό διάστημα 16-22 Σεπτεμβρίου 2019....

 • Πρόγραμμα Μαθημάτων εξ Αποστάσεως

  Αγαπητοί/ες σπουδαστές/στριες, Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως της 2ης εβδομάδας. Στην περίπτωση κάποιας αλλαγής θα...

 • Μαθήματα εξ αποστάσεως

  Αγαπητοί σπουδαστές και σπουδάστρες, Ακολουθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων εξ᾽αποστάσεως της πρώτης εβδομάδας (1-6) του Σεπτεμβρίου 2019....

 • Οδηγίες για τα εξ᾽ αποστάσεως μαθήματα

  Αγαπητοί σπουδαστές/στριες, Σας επισυνάπτουμε έντυπο με οδηγίες για τα μαθήματα εξ᾽αποστάσεως, τα οποία θα ξεκινἠσουν τον Σεπτέμβριο...

 • Νέο Πρόγραμμα Σχολής

  Αγαπητοί σπουδαστές/στριες, Σας ανακοινώνουμε το προσαρμοσμένο πρόγραμμα δια ζώσης μαθημάτων του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον πίνακα που...

 • Σημειώσεις Σχολής Προπονητών

  Σας επισυνάπτoυμε τις διαφάνειες της παρουσίασης του μαθήματος Βιομηχανικής. Πληροφορίες, ερωτήσεις: Πανουτσακόπουλος Βασίλειος, email: bpanouts@sch.gr