Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑΘΛΟΥ

Τεχνικοί Εκπρόσωποι BA 2014

[table id=14 responsive=”phone” /]

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΧ

[table id=15 responsive=”phone” /]

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

[table id=16 responsive=”phone” /]