Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Εγγραφές Αθλητών

Εγγραφές Αθλητών

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε αγώνες χιονοδρομίας πρέπει πρώτα απ’ όλα να εγγραφείτε σε ένα από τα σωματεία της ΕΟΧΑ. Για την εγγραφή αυτή παρακαλούμε να προσκομίσετε προς το σωματείο που επιθυμείτε, τα παρακάτω δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αθλητή.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Δύο έντυπες αιτήσεις (επισυνάπτεται)
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Τέσσερις φωτογραφίες (δύο για τις έντυπες αιτήσεις, μία για το δελτίο αθλητή και μια για την κάρτα υγείας αθλητή)

 

Στην συνέχεια το σωματείο θα καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Ομοσπονδία και θα εκδοθεί το δελτίο αθλητή.