Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

Γενική Συνέλευση 2021

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση στις 27.2.21