Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 8.5.22

παρακαλούμε δείτε συνημμένα την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση ΕΟΧΑ.