Ελληνική Ομοσπονδία Xειμερινών Αθλημάτων | ΕΟΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΟΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Χ.A. της 9/2/2020, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό  της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (Ε.Ο.Χ.Α.), τα σωματεία μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00 στη Λάρισα, στα γραφεία της Περιφέρειας Λάρισας, Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου γωνία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΣ:

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός έτους 2019 (από 1/1/2019 έως 31/12/2019)
  3. Ταμειακός απολογισμός έτους 2019 (από 1/1/2019 έως 31/12/2019)
  4. Ισολογισμός έτους 2019 (1/1/19 έως 31/12/2019)
  5. Ανάγνωση έκθεσης ελέγχου εξελεγκτικής Επιτροπής για το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019
  6. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού 2019
  7. Έγκριση του απολογισμού και του ειδικού (Ταμειακού) Απολογισμού 2019, καθώς και τον απολογισμό της επιχορήγησης ΓΓΑ 2019 και του Ισολογισμού περιόδου από 1/1/2019 έως 31/12/2019
  8. Προϋπολογισμός και έγκριση του έτους 2021
  9. Αλλαγή καταστατικού ΕΟΧΑ
  10. Κανονισμοί

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 στη Λάρισα, στα γραφεία της Περιφέρειας Λάρισας, Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου γωνία, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.